Professional Business Consulting

Make it better

Make it better

Mikor valamit jobbá teszünk, már nem nekünk kell beszélni. A számok kell, hogy megmutassák ezt. De mindezt olyan módon, hogy a kollégák az új rendszer használatának lássák értelmét.

Mi ebben a három lépésben dolgozunk.
Fókuszálnunk közösen kell. A fejlesztés oroszlánrésze a mi feladatunk. Mindent dokumentálunk és betanítunk. Megmutatjuk azokat a motivációs pontokat, amitől folyamatos lesz a fejlődés.

1. FÓKUSZ
 • felmérés
 • vezetői, munkatársi interjúk
 • helyszíni megfigyelés, támogatás
 • letesztelt, bevált kérdőívek
 • folyamatleltár
 • célmeghatározás
 • stratégiaalkotás
 • piaci előnyök meghatározása
2. DEVELOP
 • meglévő folyamatok fejlesztése
 • hiányzó folyamatok alkotása
 • automatizálás
 • munkatársak edukálása
 • munkatársak motiválása
 • változáskezelés
3. MAKE IT BETTER
 • ellenörzőfolyamatok beépítése
 • mérési eredménytől függő akciótervek kidolgozása
 • információkat feldolgozó folyamatok bevezetése
 • vezetői információs rendszer kiépítése

Első lépés

Végrehajtás

Megvizsgáljuk, hogy a fejlesztés elérte-e a célját. Közösen implementáljuk a fejlesztéseket.

A folyamatok már tartalmazzák azokat a mérőszámokat, ami alapján egyértelműen megállapítható, hogy a fejlesztések meghozták-e a kívánt eredményeket, hogy valóban jobbá tettük-e a hatékonyságot. A közös munkánk itt már számokban mérhető eredményt hoznak.

 

Második lépés

Ellenőrzés

A cselekvések beépültek e a mindennapi tevékenységekbe. Ezt folyamatos edukációval fennatrható fejlődés követi-e?

Számokkal alá tudjuk támasztani a változás jótékony hatását.

A fejlesztési program összes érdekeltje és résztvevője felé a jövőkép kommunikálását két oldalról kell megközelíteni:

 • mi az, ami sürgeti a program megvalósítását, mi történik, ha nem így teszünk?
 • mi az, ami az egyes érdekeltek, résztvevők számára vonzó a programban, milyen előnye származik abból?

Rendkívül fontos, hogy mindenki számára a saját nézőpontjából kiindulva fogadtassuk el a programot, tegyük számára vonzóvá és kézzelfoghatóvá.

Harmadik lépés

Megszilárdítás, beavatkozás

Amennyiben sikeresen bevezettük a fejlesztési folyamatot, akkor képessé tettük a szervezetet arra, hogy folyamatosan fejlesszék a saját folyamataikat. Mivel minden érdekelttel sikerült elfogadtatni a fejlesztés fontosságát és eszközt is adtunk hozzá, így már csak a folyamatos ellenőrzés és beavatkozás szükséges ahhoz, hogy fenntartható fejlődést könyvelhessünk el a bevezetés végeztével.

A folyamat eredményének meg kell felelnie az üzleti célokból származtatott operatív szintű követelményeknek. Ha a folyamat eredménye megfelel a követelményeknek, akkor azt eredményesnek lehet tekinteni. Ha a tevékenységeket többletráfordítás nélkül, vagy még inkább a lehető legkisebb ráfordítással hajtják végre, akkor hatékonynak lehet tekinteni. Mindennek eléréséhez azonban előfeltétel, hogy a folyamatok mérési eredményei be legyenek illesztve a szokásos és rendszeres vezetői jelentésekbe.

Összefoglalás

A harmadik fázisban bevezetjük a fejlesztett folyamatokat, ellenőrizzük azok hatékonyságát a megalkotott mérőszámok segítségével. Valamint a folyamatos fejlődést bitosítottuk a fejlesztési folyamat bevezetésével és megszilárdításával.

bevezetés

ellenőrzési folyamatok

edukáció

Dokumnetálás

folyamatfejlesztés

Mérőszámok megjelenítése

Beavatkozási pontok meghatározása

cselekvési tervek dokumentálása

fenntartható fejlődés

vezetői jelentések

Írásaink

Változásmenedzsment – mitől lesz jó?

Sokan mondják még ma is, hogy azért csinálom úgy, mert így szoktuk meg. Az emberek nagy része a megszokások rabja. Nehezen szabadulunk tőlük és nehezen mozdulunk ki egy régen működő folyamatból. Pedig sokszor fontos a változás. Egy jó vezető ezt látja és képes láttatni.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

info@fodema.hu